24.6 C
Yogyakarta
26 September 2021
BENTARA HIKMAH
KABAR

(GEGURITAN) Ati Kedhodog

Dina ing wulan siyam nggendring
Mlaku tan bisa dicandet
Pinenggak dening sapa wae
Dindeg dimen mbegugug
Mesthi tan ana paedah
Lakuning dina siyam tansaya nggawe ati krasa tentrem
Gawe adhem mencungulake ayem
Taddarus Alquran
Nyemak lan ngrungokake paraga maos kitab suci wahyuning Illahi
Pancen tan bisa kapindhakake rasa lan asiil apa bae
Samukalir kaendahan lan kabegjan ing donya ora bisa katandingake pikolehe
Nggemeni Alquran
Nresnani Alquran
Kanthi tansah maca lan mangerteni isen isene
Genah langgenging suwarga dadi bebungahe
Iki tanggal 17 Ramadhan
Alquran kaedhunake sakeng Gusti mring Nabbiullah Muhammad SAW
Aku mengkorog
Mengkirik
Mrinding
Mata kaca kaca
Mbuh apa musababpe
Dhuh Gusti mugya pra samya saged ngoncei isen isening kitab suci pra Muslim sayekti
Dimen tansaya raket lan caket mring slira Mu
Ya Rahim
Ya Rahman
Ya Malik
Ya Quddus
Mripat ing ati iki
Nangis
Krasa kedhodhog sinendal mayang
Terwaca durung bisa ngecakake apa apa ing donya.

Related posts

BENTARA HIKMAH
MEDIA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA