24.8 C
Yogyakarta
21 Oktober 2021
BENTARA HIKMAH
COVID-19

(Geguritan) Corona

Was….was….
Sumelang…
Kuwatir….
Apa jalarane?

Corona….corona….
Ujug-ujug ana
Tekane ora wara-wara

Asale saka negara Cina
Tambane durung ana
Mulane aja sembrono
Nulare wis mrana-mrana

Ayo kanca- ayo kanca
Kabeh kang padha waspada
Mbudi daya ja lali karo ndedonga
Sapa ngerti cobane kang kuwasa
Ngelingake mring kabeh para manungsa
Aja nganti urip mung kakehan dosa

Related posts

BENTARA HIKMAH
MEDIA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA