14.8 C
Yogyakarta
23 Oktober 2021
BENTARA HIKMAH
KABAR

(Geguritan) Damar

Senajan mapan ing ngendi wae tetep sinebut padha
Mokal diundang bendhe
Damar tansah madhangi peteng
Senajanta papan kang kaangkah dipasangi pepalang
Damar tetep panggah lan puguh
Bisa hamadhangi kahanan
Tan mingkar mingkur ing angkara
Kabeh bakal diwiyak
Amrih njingglang
Lan katon wernaning kahanan
Bisa kewiyak endi sing bener
Endi sing luput
Damar mugya urupmu dadi
Pepadhanging urip
Janma kang tan kinira dening liyan
Pigunamu muga pikoleh
Kasembadan dening ridhaning Allah SWT

Related posts

BENTARA HIKMAH
MEDIA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA