21.4 C
Yogyakarta
22 Oktober 2021
BENTARA HIKMAH
KALAM

(GEGURITAN) Gurit Wirid

Kapurwakan kanthi Bismillahirrahmanirrahim
Wirit gurit njerit tintrim sundhul ngawiyat
Nrabas hawa lan swasana kang njiwit pulung ing ati
Njuwing lan ngrajang
Janma sing kadunungan sipat tan kena kinira
Kuwi mau yen ing sangarepe sapada
Ananging
Dhuh Allah SWT ing regeman Sang Maha Kawasa
Manungsa tan duwe apa apa
Krepo kropos kothong tan bisa swala
Njola nglunjak uwal mlayu sipat kuping
Tangeh lamun bisa
Kabeh manungsa ndhedepe kuwi sakmestine
Amung pindhane glugut
Glepung kang tan duwe daya
Dhuh Gusti Allah kang nyipta sedaya kahanan
Wirit gurit kanthi nyebat
Allahu Akbar Allahu Akbar
Allahu Rahman Allahu Rahim
Mugya rasa asih welas klawan Agung Mu tumiba ing pramanungsa kang nandhang goreh
Ketaman kruma kang mbilaheni nyawa
Allahu Akbar Allahu Rahman Allahu Rahim
Pangrengkuh paduka samya dipun tengga
Dening bani Adam lan Hawa ing saindening bawana
Kang katrajang ama
Allah Allah Allah
Laillaha illallahu Laillahaillallahu
Laillahaillallahu
Allahu Akbar Allahu Akbar
Ama mugya bubar
Ama mugya ambyar
Ama mugya mingkar
Ama mugya wigar
Ama mugya lunga
Ama mugya sirna
Sirna sirnaa sirnaaa sirnaaaa sirnaaa
Ilang aja dadi pepalang aja dadi rubeda lan girigodha
Mawujud araning ndonya
Kang tata tentrem kerta raharja
Karana kersaning Allah SWT
Aamiin. Aamiin. Aamiin. Ya Rabbal Allamiin

Related posts

BENTARA HIKMAH
MEDIA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA