32.7 C
Yogyakarta
21 Oktober 2021
BENTARA HIKMAH
COVID-19

(Geguritan) Karana Korona

Senadyan ra isa nyawang murid kinasih

Nanging ora pedhot sesambungan

Anggonku mulang marga kahanan

Embuh nganti kapan?

            Lockdown gawe kangen

            Lockdwn gawe bosen

            Nanging kanggo medhot nyebare virus corona

            Kang tansaya ndadra ngambra-ambra

Ja padha sambat ayo padha ngibadah

Sinau neng ngomah

Ngrewangi ibu asah-asah lan umbah-umbah

Bapak ibu guru siap paring wewarah

            Lockdown gawe kangen

            Jaga kasarasan lan aja lali ngibadah

            Muga virus ndang musnah

            Ayo bebarengan budhal sekolah

            Mugi Gusti tansah paring berkah

Related posts

BENTARA HIKMAH
MEDIA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA