30.3 C
Yogyakarta
18 Oktober 2021
BENTARA HIKMAH
COVID-19

(Geguritan) Labuh Labet Paramedis

Giris, miris ngrasake kahanan iki

Kaya-kaya panguripan iki sedhela maneh bakal musna

Akal manungsa wis tanpa guna

Embuh….apa lan nganti kapan?

Kabeh panguripan wis morat marit

            Bumiku lagi nelangsa, ndonyaku lagi sengsara

            Paramedis lagi perang nglawan nyawa

            Kanthi toh nyawa

            Ngampet kangen marang kulawarga

            Putra garwa lan sanak kadang

Coba bayangna!!

Umpama paramedis abot tumandang

Donya iki bakal kadadeyan apa?

Akeh wong padha nyepelekake

Padha kumpul sageleme dhewe

            Saumpama uni “ Terserah”para medis kadadeya nyata

            Apa kang bakal kadadeyan ing bumi iki?

            Ya Allah… kaparinga para manungsa padha eling

            Marang awake dhewe keluwargane lan para pejuang Corona

            Muga kabeh bisa kalis saka rubeda

Related posts

BENTARA HIKMAH
MEDIA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA