14.8 C
Yogyakarta
23 Oktober 2021
BENTARA HIKMAH
KABAR

(Geguritan) MleTu

Seka ngendi arep miwiti
Nganti kewuhan
Awit tundhane mung padha wae
Seka njaba menyang njero
Apa seka njero nembe njaba
njaba lan njero
Kekancan karo ngadeg
Adhine lungguh
Turon uga asring ngancani
Hem
Eemm
Hambuh
Sakkarepku
Wong yo kahanan
Nulis ki yo ora bisa seka esuk tekan sore
Lungguhan ing kamar ki yo ora jenak seka jam 07.30 tekan 16.00
Amung amarga kahanan
Horeging tatanan ndonya
Katrajang preman kang aran corona
Lan uga pranatan sakeng pra punggawaning nagri
Mula yen tetep ana mletu kuwi wis lumrah
Oh
Mletu
Ana mu ora ana
Ora anamu sejatine ana
Mletu ya Mlebu Metu

Related posts

BENTARA HIKMAH
MEDIA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA