21.4 C
Yogyakarta
22 Oktober 2021
BENTARA HIKMAH
KABAR

(Geguritan) MSnG

Jineman uler kambang
Gending keprungu ngrangin
Nyuwak kahanan
Nyuwek esuk
Nyuntak pengarep
Jangka kang jinangkah
Mugya keconggah
Kajangkah
Jangka jangkaning
Jangka kang ngudi upa
Kanggo obor panguripan
Dimen sagotrah mamah
Sabanjure obah
Nurut ing sadawaning mecak i dalan rumpil ing ngalam donya iki
Donya kang ketaman lelara
Bumi kang lagi angrerintih
Nywara panelangsan swara
Kabeh kang makarya
Mligine pegawe negara
Kapringgakake supaya bisa njaga
Makarya saka ngomah
Sing sinebut
MSng
Makarya Saka nGgriya
BDR utawa WFH

Related posts

BENTARA HIKMAH
MEDIA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA