(GEGURITAN) Nalika Tengah Wengi

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Sebuah geguritan

Ing sepining wanci
Lelangon iku daktembangake
Nalika bagaskara
Tumapak ing angkasa 
Nalika pawongan padha balapan
Ing rodane wektu
Nalika wayah surup
Srengenge wis angslup
Nalika jagat salin pakeliran
Sang kresna nasab buana 
Hasbunallah wa nikmal wakil
Nikmal maulana waa nikman nashir
Sampun cekap Gusti ALLAH kangge penolong kita sedoyo, lan Gusti ALLAH meniko sesae saenipun pelindung
Kanthi lelangon iku
Muga
Jiwa lan kalbuku
Ora gothang saka
Tresna lan welas asih
Marang sepadha padha…aamiin yra..🙏🙏

KRT Akhir Lusono, S.Sn, M.M

KRT Akhir Lusono, S.Sn, M.M

Mahasiswa tingkat akhir Doktoral MSDM UII. Tinggal di Yogyakarta, dan sedang menyusun Disertasi.