30.3 C
Yogyakarta
26 September 2021
BENTARA HIKMAH
KALAM

(GEGURITAN) Nalika Tengah Wengi

Ing sepining wanci
Lelangon iku daktembangake
Nalika bagaskara
Tumapak ing angkasa 
Nalika pawongan padha balapan
Ing rodane wektu
Nalika wayah surup
Srengenge wis angslup
Nalika jagat salin pakeliran
Sang kresna nasab buana 
Hasbunallah wa nikmal wakil
Nikmal maulana waa nikman nashir
Sampun cekap Gusti ALLAH kangge penolong kita sedoyo, lan Gusti ALLAH meniko sesae saenipun pelindung
Kanthi lelangon iku
Muga
Jiwa lan kalbuku
Ora gothang saka
Tresna lan welas asih
Marang sepadha padha…aamiin yra..🙏🙏

Related posts

BENTARA HIKMAH
MEDIA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA