14.8 C
Yogyakarta
23 Oktober 2021
BENTARA HIKMAH
KALAM

(GEGURITAN) Nawala Kanggo Mitra

Oleh: KRT Akhir Lussono, S.Sn, MM

Mitraku natkala ndak bukak kaca ing ariwarti
Mak jleg rasa ing dhadaku
Kadya kebleggan watu sagunung
Pawarta ing ariwarti krasa njuwing ati
Ngiris njiwit angrerujit rasa
Ngrajang rasa kang nuwuhake panelangsan
Nawala kanggo mitra ndak uncalake
Dimen sinung mring kahanan aking
Amarga tininggal dening tirta udan kang njalari garing
Telak kadya tan siniram banyu sawindu
Mangsa kang dumadi ora sakbaene
Pindhane tatu arang kranjang
Merga udan kang ilang
Nawala kanggo mitra
Kang isine nyuwun sakehing pandonga
Melu cancut taliwandha
Ngunjukake panyuwunan mring Gusti Kang Hakarya Loka
Dimen bisa bareng bareng ndhodhog lawang langit
Hamemuji
Nyenyuwun kanthi ngunjukaje donga
Mugya Allah SWT kersa ngesokake banyu tumrap bumi bumi cengkar kang aking lan garing sring
Siniram lan bisa lega
Tela amrih teles
Satemah mingkem
Dhuh Gusti nawala sampun kula uncalaken dumateng mitra kula
Mugi pandhodhog maewu ewu mitra menika saged tinampi lan:
Broll ambrol
Byukkk ambyuk
Bresss deres
Sinuntak araning udan deres
Hanelesi bumi nuswantara Indonesia kinasih.

Dening: Akhir Lusono

Related posts

BENTARA HIKMAH
MEDIA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA