24.1 C
Yogyakarta
16 September 2021
BENTARA HIKMAH
KALAM

(GEGURITAN) Tatu

Senajan wis katrajang
Karajang
Cinuwil cuwil
Dadi sawalang
Tatu arang kranjang
Babak bundhas
Pating penthalit
Bosah baseh
Tumpuk anumpuk undhung
Tanpa bisa sinawang memper kahanan kawuri
Awit tatanan kang tinata
Diobrak abrik tanpa sraba sraba
Apa tatu iki arep tetep ngegla
Nglegena tan bakal tinutup?
Dimen dowak dowak sing kapacak disumurupi kabeh?
Mesthine ora
Kudu dibelani kanthi sakrosane
Makarya sakkuwate
Mula pangucap wala wala kuwata
La aulla waalla quatta illabillah
Kudu tansah jinaga dimen ora asat saka lathi

Dening Alusono

Related posts

BENTARA HIKMAH
MEDIA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA