30.3 C
Yogyakarta
18 Oktober 2021
BENTARA HIKMAH
KABAR

Gurit ITK

Nyritakke aku dhewe

Gara gara virus Corona

Ndangenke lan ngecakake

Paugeraning pamerintah

Uripku dadi luwih temata

Dadi resikan

Siji sing ora tau tak lalekke

Brongsong kanggo nutupi tutug lan irung

Dimen idu ora ngombra ambra menawa caturan

Esuk kuwi sawise golek pitamin D

Aku tumuju jedhing

Wisuh tangan wisuh sikil

Ora lali kecoh

Idu mak jleb

Jebul brongsong durung tak copot

Mobrot mobrot idu mbalik ngenani lambe ku dhewe

Oh ITK

Iki Tenanan Kedaden

Related posts

BENTARA HIKMAH
MEDIA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA