23.2 C
Yogyakarta
23 Juli 2021
BENTARA HIKMAH
KALAM

Hidup Bersama Masyarakat

A. Hubungan Baik dengan Tetangga

 • Rasul: Bila beli rumah / tanah pertimbangkan siapa nanti yang jadi tetangganya
 • Baik buruknya tetangga pada kita tergantung perlakuan kita kepada mereka
 • Pembagian hak dalam bertetangga:
  – tetangga dengan 1 hak (tetangga): mereka yang bukan famili dan bukan seagama.
  – tetangga dengan 2 hak (tetangga & seagama): tetangga yang seagama.
  – tetangga dengan 3 hak (tetangga, seagama & famili): tetangga famili yang seagama.
 • Banyak Hadits memuat pentingnya hubungan yang baik dengan tetangga

1. Bentuk Hubungan yang Baik dengan Tetangga

 • Tidak mengganggu dan tidak menyusahkan
 • Secara aktif berbuat baik seperti: memberi salam, bertegur sapa dan memberi pertolongan
 • Hadits Rasul:
  – jenguklah ketika sakit
  – mengiringi jenazahnya bila meninggal
  – pinjami sesuatu bila butuh
  – beri pakaian bila tak punya
  – ucapkan slamat bila berhasil
  – ta’zialah bila kena musibah
  – jangan tinggikan bangunan agar sama dapat angin dan cahaya
  – jangan ganggu dengan bau masakan: berilah
  – jangan biarkan tetangga kelaparan

2. Kewajiban Sesama Muslim

 • Menjawab salam
 • Mengunjungi orang sakit
 • Mengiring jenazahnya
 • Mengabulkan undangannya
 • Mendoakan orang bersin

B. Hubungan Baik dengan Masyarakat

1. Ukhuwah Islamiyah

 • Ukhuwah Islamiyah = persaudaraan antar sesama muslim karen ikatan iman yang sama.
 • Menegakkan dan membina Ukhuwah:
  – Ta’aruf = saling mengenal fisik , latar be-lakang, ideologi, cita-cita dan permasa-lahannya
  – Tafahum = saling memahami kekurangan dan kelebihan; untuk hindari salah paham
  – Ta’awun = saling tolong menolong
  – Takaful = saling beri jaminan, sehingga terwujud rasa aman

2. Toleransi Agama

 • Tidak ikuti acara keagamaannya
 • Tidak lakukan jenazah scr Islam
 • Tidak mendoakan dapat rahmat & berkah; tapi boleh doakan agar dapat hidayah
 • Tidak ucapkan atau menjawab salam

C. Pergaulan Muda Mudi

1. Masalah salam

 • Ucapkan salam bila bertemu dan bertamu
 • Minimal “assalamu’alaikum”
 • Mengucap salam sunnah, menjawabnya wajib.
 • Bila bertamu: salamlah
 • Bila bertemu yang bersalam:
  – yang naik kendaraan pada pejalan kaki
  – pejalan kaki pada yang duduk
  – yang sedikit pada yang banyak
  – yang muda pada yang tua
 • Bila akan pisah juga salam
 • Bila rombongan cukup satu yang salam
 • Muslim dilarang salam dan jawab salam non-muslim
 • Pria boleh salam pada wanita & sebaliknya

2. Berjabat Tangan

 • Untuk kuatkan ukhuwah dengan salam + jabat tangan
 • Jabat tangan dengan perhatian, tidak buang muka
 • Jabat tangan dilarang pria dengan wanita

3. Berkhalwah

 • Berkhalwah = berduaan pria-wanita bukan mahram tanpa org ketiga
 • Berkhalwah dilarang baik di tempat umum atau sepi.
 • Berkhalwah akan menjurus zina

Baca juga: Mengelokkan Hidup dengan Akhlak yang Terpuji

Related posts

BENTARA HIKMAH
MEDIA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA