32.7 C
Yogyakarta
21 Oktober 2021
BENTARA HIKMAH
COVID-19

(Geguritan) Prahara Covid-19

Prahara tahun puniki

Kailh ewu kalih dasa

Sakawit marga anane

Sinebut virus corona

Rata saalam ndonya

Akeh wong sampun kawuwus

Satemah tumekeng sirna

            Virus corona sayekti

            Bebaya kang mawa wisa

            Aja dianggep sepele

            Kalamun ana kang kena

            Nular sapadha-padha

            Aja lena lan katungkul

            Ngudi segering salira

Cara kanggo nanggulangi

Nyebare virus corona

Aja kumpul ing wong akeh

Jawat asta sesama

Haywa padha dijaga

Karesikan pancen baku

Urip kalis ing lelara

Related posts

BENTARA HIKMAH
MEDIA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA