Tag: sastra Jawa

Sejarah Sastra Jawa

PENDIDIKAN

Sastra piwulang ingkang karipta dening para pujangga rumesep telenging sanubari. Babaring kasusastran Jawi sangsaya kalokengrat.

Read More
Close